ادامه مطلب
پاکت نامه کارتی با درب ژاپنی
۲۷ آذر ۱۳۹۸

پاکت نامه کارتی با درب ژاپنی(پاکت نامه عمودی)

پاکت نامه کارتی با درب ژاپنی به صورت عمودی طراحی می شود به طوریکه درب پاکت در عرض آن قرار دارد. از […]